vineri, 26 aprilie 2013

MIREASA PRIMĂVERIIMireasă-n primăvara mea,
Tu curgi în noapte ca un nor
Şi ai pe sâni lumini de stea,
Mă-nlanţui cu-al tău dor.
Eu plâng tăcerile ce vin,
Din umbra verde de zăvoi,
Cu şoapte calde de suspin,
Ce lin se-ascund în noi.
Izvorele din lacrimile reci,
Sunt limpezi fără început,
Te rog în suflet să le laşi,
Că vreau etern să le sărut.
Apoi ascunsă-ntr-un apus,
Când nimeni nu te vede,
Să mă îmbraci voi sta supus,
În visele ce-aleargă-n verde.

miercuri, 24 aprilie 2013

O TĂCEREAu floare cireşii mei sălbatici,
Păseşte-ncet să nu mai strici,
Tăceri din munţi mei lunatici,
Ce curg în felinar de licurici.

Izvoare cristaline încă plâng,
Ce şlefuiesc o piatră în destin,
Sunt dorul visului din crâng,
Iar ţie mai mereu mă-nchin.

Prind iarăşi viaţă-n primăvară,
Mă-mbrac în nopţi cu amintiri,
Lumini încep iar să mă doară,
Cu line şoapte-n alte rătăciri.

Poteci cu umbrele-mi de paşi,
Rămân pustii de rătăcite-n noi,
Chiar dacă pleci tu cui mă laşi?
Să mor tăcut în umbre de zăvoi.

Vin alte timpuri ce ne-or trece
Şi-om face noi tăcute,alte-agape,
Din visul nostru care moare rece,
În linişte vin cerbii să se-adape.

marți, 23 aprilie 2013

ULTIMUL PAHAR…Paharu-n care cerul meu se scaldă,
Mai gol de clipe-n ultimul lui rol,
Mi-a dăruit tristeţea ca pe-o nadă,
Să mi-o sorbesc şi să mă fac matol.

Să plângă-apusul struna de ghitară,
În timp ce eu din amintire mă adun,
Şi-ţi mângâi coapsa-n fiecare seară,
Cu umbra paşilor pierduţi pe drum.

Înmuguresc toţi pomii de lumină,
Eu lăcrimez prin umbra unui nor,
Căzând din soare raza lui senină,
Prin zori îşi crapă muguri de fiori.

Paharu-n care cerul meu se scaldă
Mai gol de clipe-n ultimul lui rol
Mi-a dăruit tristeţea ca pe-o nadă
Să mi-o sorbesc şi să mă fac matol.

SĂRUT DE APUSCurând s-or naşte florile de tei,
Zâmbind din alte primăveri,
Să vii scalzi în ochii mei,
Iubirile de ieri.

Curând s-or naşte alte cucubee,
Făcându-şi punte peste nori,
Să le zâmbeşti femeie,
Căldura de fiori.

Curând din soare noile lumini,
Căzând cu raze-n dimineţă,
Îmbracă-n ochii tăi senini,
Păcat de altă viaţă.

Curând nu voi simţi dureri,
Nimic eu nu ţi-oi spune,
Din amintirile de ieri,
Plecate-n altă lume.

Curând departe-oi fi plecat,
În alte zboruri ne-ncepute,
Să spui amicilor din sat,
O umbră să sărute.

Curând vă voi veghea de sus,
Atunci o să gasiţi răspunsul,
De am să plec umil,supus,
Să-mi sărutaţi apusul.

luni, 22 aprilie 2013

SUNT LUT OBOSIT...Sunt ţintuit prin clipe, prin urme de destin,
Din cerul meu cad stele pe care vi le-nchin,
Din munţii mei de suflet se naşte alt izvor,
Pe fruntea-mi obosită mai picură un nor.

Dezlănţuite-n vise se-aleargă-n cerul viu,
Speranţele-mi proscrise,culoare de pustiu,
În trupul meu scântee cu-o ultimă bătaie,
Mai pâlpâieşte-n timpuri şi nu mai e vioaie.

Tu să mă crezi iubito departe de-oi fi dus,
Alături sunt cu tine în linişti prin apus,
Te voi veghea în noapte,în somn odihnitor,
Cu un suspin de şoapte la porţile de dor.

Se-mbracă ceru-n negru,luminile se sting,
Romanţe din apusuri în braţe mai cuprind,
Lin se topeşte lutul, pe-a mele încălţări,
Eu zbor cu primăvara să-mi caut alte zări.

duminică, 7 aprilie 2013

ÎNŞELAT


ÎNŞELAT

Ieri s-au căcat căţeii mei în iarbă
Şi eu am spus un DA mai răspicat,
Îmi picura încă alcool prin barbă,
M-ai dus la primărie şi m-ai înşelat.

Ştiai că am căsuţă cu pridvoare,
Ştiai că am încă ceva depus la CEC,
M-ai mângâiat cu vorbe goale,
Eu te-am crezut ca un zevzec.

Şi te-am făcut mireasă-n noapte,
Te-am sărutat întregă plin de dor,
Tu ai fugit dintre-ale mele şoapte,
Din banii mei ţi-ai luat tractor.

Tu blestemată fii plutind în astre,
Nebuna mea,frumoasă creatură,
Să-ţi crească doar căpşuni albastre,
Pe unde-oi face...... altă arătură.

vineri, 5 aprilie 2013

EXPLOZIE DE DANSSă explodăm iubito,cum explodează norii,
Cu lacrima lor rece în piscuri de la munţi,
În zborul nostru lin, să-mbrăţişăm cocorii
Şi ne-om trezi iubirea din vise mai cărunţi.

Să încălzeasc-un soare, pustiul dintre noi,
Noi întrupaţi în muguri, înrouraţi pe faţă,
Să mângâiem cu luna, o noapte prin zăvoi,
Ce-şi naşte o potecă, încet spre altă viaţă.

Să-mbrăţişăm iubirea cu sufletele noastre,
Ascunsă arde încă, mocnind dureri şi chin,
Noi vom sorbi o cupă prin mările albastre,
Cu amintiri din vise, printr-un ecou divin.

Să mai dansăm pe stele, pe cerul învechit,
Vulcan ce-i stins, să-l îmbrăcăm cu norii
Şi-ascunşi apoi să plângem, într-un schit,
Iar sufletele noastre, s-or duce cu cocorii.

PĂCATUL DIN STEA...Sunt visul ce se naşte prin nopţile senine,
În picuri reci de ploaie, căzută peste mine,
Mai rătăcesc prin noapte, pe-aleile pustii,
Tu zaci în frunza moartă,eu te aştept să vii.

Priveşte-mi bine tolba, ce-i plină de iubiri,
E tot ce port cu mine, te rog să nu te miri,
Că licăreşti în stele pe cer senin de noapte,
La margini de ecou îţi cânţi tăcute şoapte.

Romanţele se-nalţă prin valul meu din lac,
Sub sălciile plânse, trec undele ce-mi fac,
Iubirile pierdute la piept să le mai strâng,
Sub crengile-aplecate în care frunze plâng.

Ne înfruptăm muşcând din vis de fericire,
Noi vom lega în lanţuri o clipă de iubire,
Un şarpe ne îndeamnă prin vise adormite,
Să mai gustăm aroma din fructele oprite.

Te-oi săruta vulcanic,uitându-mă pe mine,
Prin geamăt surd, umil, prin nopţile senine,
Când împlinit de trudă ,secat de neputinţă,
Voi adormi iubito sub sâni plini de dorinţă.

Să-ţi răzvrăteşti făptura prin florile din tei,
Din coapsa ta iubirea,să curgă-n ochii mei,
Eu am să-ţi sorb genunchii pe care îi închin,
Luminilor prin stele, când am să mor puţin.

miercuri, 3 aprilie 2013

TRUDA…Trudit din suflet am să-nchin,
Pe-altarul vieţii albele cuvinte,
Apoi tăcut în şoaptă de suspin,
Am să mă sting încet, cuminte.

În amintiri, îmi plec să plâng,
Un suflet mort prin lutul sfânt,
La piept iubito-ncerc să strâng,
Fărâma rece, ruptă din cuvânt.

Am să alerg cărările de şoapte,
Sunt călătorul lumii fără minte,
Pe cerul meu luceşte-n noapte,
Rătăcitoare, lumina de cuvinte

Să nu mă plângi cam să revin,
Curând prin vara cea fierbinte,
Sărut pe sânii tăi am să închin,
Poveştile cu rouă prin cuvinte.

Trudit din suflet am să-nchin,
Pe-altarul vieţii albele cuvinte,
Apoi tăcut în şoaptă de suspin,
Am să mă sting încet, cuminte.

PLOAIE CU IUBIREPeste sat se-aşterne ploaie
Pe fereastra mea-nşirate,
Curg în valuri ,în şiroaie
Zeci de lacrimi adunate.

Pe povara-mi de lumină,
Verde-n frunzele udate,
Dimineaţa-i mai senină,
O aud la geam cum bate.

Vântul teiu-mi unduieşte,
Ascunzându-se pe-un ram,
Norul plânge peste creste,
Soarele-mi batea în geam.

Calde gânduri mă pătrund
Şi mă trezesc din amorţire,
Eu alte lacrimi mai ascund,
Căci astăzi plouă cu iubire.

O LINIŞTE…Iubeşte-mă iubito,sunt copac,
O sevă de iubire curge-n mine,
Pe cerul meu tăcute stele zac,
Îşi împletesc luminile senine.

Iubeşte-mă iubito,sunt izvor,
Sau roua frunţilor din munţi,
Sunt albă lacrimă de rece nor,
Ce peste mări îşi face punţi.

Iubeşte-mă iubito,sunt destin,
Culoarea dintr-un curcubeu,
Prin soare primăveri închin,
Cu-n foc adus de Prometeu.

Iubeşte-mă iubito,sunt nebun
De chip cu care mă încânţi,
Sărut pe-o noapte am să pun,
Tu liniştea încet să-mi cânţi...

luni, 1 aprilie 2013

CÂND VISELE TAC...

CÂND VISELE TAC....

Te rog iubito nu mai plânge,
Opreşte-ţi lacrima săracă,
La piept eu nu te-oi strânge,
Când visele încep să tacă.

În universul plin de sânge,
Opreşte-ţi lacrima săracă,
Doar un cuvânt,atât ajunge,
Când visele încep să tacă.

Coboară cortina de lumină,
Peste noaptea mea posacă
Şi-apoi să mă săruţi divină,
Când visele încep să tacă.

Să-mi pui o lacrimă pe ele,
Tăcut, timidă-mbujorată,
Rătăcitor să vin din stele,
Când visele încep să tacă.